Ako darovať 2% občianskemu združeniu Rádio WOW Horná Nitra, o.z.

Každý zamestnanec, podnikateľ či firma platí daň z príjmu. Daň je príjmom štátneho rozpočtu. Vy však môžete rozhodnúť kam pôjdu 2% z tejto sumy. Vás to nič nestojí. Jediný rozdiel je v tom, že 2% nepôjdu štátu ale do občianskeho združenia, ktoré povinne zverejňuje ako naloží s prostriedkami. Rádio WOW Horná Nitra, o.z. je registrovaným subjektom pre príjem 2% z daní, viď notársky register.

Občianske združenie Rádio WOW Horná Nitra, o.z. zbiera a zverejňuje nezávislé regionálne informácie. Cieľom je poskytovať nezávislé informácie ktoré inde chýbajú alebo sú upravované (mestské média). Darovaním 2% podporíte prácu redaktorov a správarov. Viac o združení nájdete na oficiálnej stránke http://oz.radiowow.sk

Zamestnanec

 1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a požiadajte ho , aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (väčšina to robí automaticky)  Formát DOC (Laicky sa tomu hovori „potvrdenie o dani pre 2%“) – Toto tlačivo sa prikladá ako príloha k hlavnému tlačivu.
 2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a základ dane – tieto údaje budete potrebovať pri vypĺňaní hlavného tlačiva.
 3. STIAHNITE SI TOTO TLAČIVO, kde sú naše údaje predvyplnené – Formát PDF (editovateľné)
 4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením od zamestnávateľa, doručte do 2.5.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresy nižšie. Ak ste napríklad jeden tím, môžte to poslať všetko naraz do jednej obálky alebo poveriť jednú osobu na osobné doručenie.
 5. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa. Následne my zverejníme vyzbieranú sumu a priebežne budeme informovať o jej použití

Dohodári, slobodné povolania – ten kto podáva daňové priznanie sám

 1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby (Typ A platný pre rok 2017) sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete TU: Názov: Rádio WOW Horná Nitra, o.z., Sídlo: A.Kmeťa 531, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO/SID: 42374201, Právna forma: Občianske združenie
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2015) na Váš daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresy nižšie.
 3. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

Fyzické osoby – podnikatelia, SZČO

 1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby – podnikateľov (Typ B platný pre rok 2017) sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete TU: Názov: Rádio WOW Horná Nitra, o.z., Sídlo: A.Kmeťa 531, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO/SID: 42374201, Právna forma: Občianske združenie
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2015) na Váš daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresy nižšie.
 3. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

Právnické osoby, firmy, spoločnosti, družstvá

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% alebo 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

  a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 4.

  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 2 a 3.

 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby (tlačivo platné od 1.1.2016) – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. V prípade rozdelenia viacerým príjmateľom si stiahnite TÚTO prílohu.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad podľa Vášho sídla – adresy nižšie.

 

Adresy daňových úradov:

Bánovce nad Bebravou:

Daňový úrad Trenčín,
Kontaktné miesto Bánovce nad Bebravou
Ľ.Štúra 7/7
957 01 Bánovce nad Bebravou

Partizánske

Daňový úrad Trenčín
Pobočka Partizánske
Makarenkova 213/1
95829 Partizánske

Prievidza

Daňový úrad Trenčín
Pobočka Prievidza
ul. G. Švéniho I / 2727
971 01 Prievidza

Trenčín

Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22
911 33 Trenčín

Topoľčany

Daňový úrad Nitra
Pobočka Topoľčany
Krušovská 89
955 56 Topoľčany

Ďalšie adresy daňových úradov si môžete vyhľadať pod zadaní vášho PSČ na tejto stránke.

 

Údaje o občianskom združení a dokumenty

Údaje potrebné k vyplneniu daňových priznaní, prípadne na poskytnutie priameho daru združeniu Rádio WOW Horná Nitra, o.z.

Rádio WOW Horná Nitra, o.z.
Prevádzka: A.Kmeťa 531, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Ičo: 42374201 (výpis)
Právna forma: občianske združenie
Štatutárny orgán: predseda združenia – Martin Jursa
Združenie je registrované na Ministerstve vnútra pod číslom: VVS/1-900/90-44069
Vznik: 22.8.2014

Oficiálna webstránka: http://oz.radiowow.sk

DOKLAD O PRIDELENÍ IČO – Pridelenie identifikačného čísla  DOWNLOAD PDF

STANOVY – Stanovy združenia potvrdené ministerstvom vnútra DOWNLOAD PDF

ZMLUVA o zriadení a vedení bankového konta na ob.združ. DOWNLOAD PDF

Číslo účtu: 2941462046/1100
IBAN: SK5511000000002941462046
Banka: Tatra banka a.s.
Názov účtu: Rádio WOW Horná Nitra, o.z.
Variabilný symbol: váš telefón alebo ičo
Do poznámky: Meno, Priezvisko a email

 

Ako darovať 2% občianskemu združeniu Rádio WOW Horná Nitra, o.z.
5 (100%) Celkom 1 hlas[ov]

Žiadny komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.